Eftertanke...

"Sigter du efter månen, er du sikker på at lande blandt stjernerne"

Flotte resultater kommer sjældent af sig selv

Jeg tror de fleste er enige om at motivation er en forudsætning for at skabe flotte og vedholdende resultater. Min påstand er at "motivation" ikke er et produkt man kan købe og hive ned af hylderne nogen steder, og hvorfor er det så ikke det?

 

Vi er som mennesker meget forskellige. Vi hører og ser de samme ting, men kan opfatte dem meget forskelligt. Et godt eksempel er de anmeldelser som skrives i mange aviser omkring koncerter og film. De kan tit være meget forskellige fra avis til avis, og ofte har jeg en anden opfattelse af en film eller en koncert, end den anmelder fra avisen skriver.

Opfattelsen vi som mennesker har, er et blandt andet et produkt af vores fortid, vaner, oplevelser samt vores vane til ofte at generalisere. Når jeg så tænker på alle de ord man som leder benytter over for sine medarbejdere, og disse ord kan opfattes forskelligt, giver det stof til eftertanke. Motivation er nødvendigvis ikke lige til at skabe, uden forståelse for hvordan motivationen skabes, hos forskellige medarbejdere.

 

Der er lavet og skrevet mange teorier om faget ledelse. Dem vil jeg ikke anfægte på nogen måde, men hvis jeg prøver at lede efter en fællesnævner for mange af disse teorier, optræder ordene som empati og nysgerrighed i rigtig mange teorier.

 

Sagt på en anden måde, er mange ledelsesteorier enige om at der skal være en god empati mellem medarbejderen og lederen samt at man som leder bør være nysgerrig på sine medarbejderes mening og deres virkelighed. Mange konflikter skabes ikke nødvendigvis fordi vi dybt uenige, men ofte fordi vi forstår og oplever ord og situationer forskelligt.

 

Hvis vi lige ser bort fra motivations parametre som lønforhøjelse og firmabil, som ofte kan motivere, men sjældent i længere tid, hvis det står alene. Så er trivsel og anerkendelse det som skaber den største og mest vedholdende motivation hvis jeg ser på egne erfaringer og diverse undersøgelser.

 

Hans Stjernlund

Hans Stjernlund,
Stifter og ejer af:


Auctus Holding ApS

Elit Media ApS

DS Media ApS